แจ้งลบ : กกต.แจงข้อสงสัย ขานคะแนนบัตรเสียเป็นบัตรดี นับถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทุกประการ

facebook